I Danmark er der rig mulighed for at drive jagt, dette skyldes at vi har en utrolig afvekslende natur og som følge her af et varieret dyreliv.

Vi har en bestand af standvildt der er større en i mange af vores nabo lande.

Desuden passere fugle Danmark i store tal på deres trækruter til og fra deres yngleområder i Nordrusland og skandinavien

I Danmark har vi en rig tradition for jagt, og jagten drives af et bredt udsnit af befolkningen.

Hend over tiden er der blevet udviklet tre former for jagt

At vente på vildtet
At drive vildtet
At opsøge vildtet